Geodiverziteta

Geodiverziteta

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Stepišnik Uroš, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

• Opredelitev teoretskih in metodoloških izhodišč proučevanja geografske diverzitete nežive narave.

• Pregled osnov geografske diverzitete nežive narave:
- geološki elementi (kamnine, minerali, okamenine),
- geomorfološki elementi (geomorfni procesi, oblike in sistemi),
- hidrogeografski elementi (različne oblike vod, hidrološki procesi),
- pedogeografski elementi (pedogenetski procesi, pedogentski dejavniki, tipi prsti).

• Vrednotenje geografske diverzitete nežive narave:
- kulturni in zgodovinski pomen,
- estetski pomen,
- ekonomski pomen,
- funkcionalni pomen,
- znanstveni in izobraževalni pomen.

• Ogroženost geografske diverzitete nežive narave:
- zaradi človeških posegov v naravo,
- zaradi naravnih geomorfnih procesov,
- ogrožanje zaradi spreminjanja podnebja,
- skupen učinek ogrožanja in uničevanja ter zaznavanje sprememb.

• Varovanje geografske diverzitete nežive narave:
- zgodovina varovanja diverzitete nežive narave,
- zavarovana območja in zakonodaja o varovanju narave,
- zavarovana območja na podlagi vrednotenja geografske diverzitete nežive narave,
- problematika varovanja geografske diverzitete kraških območij.

• Primerjava in povezovanje geografske in biološke diverzitete.

• Osveščanje in izobraževanje o geografski diverziteti.