Geografija Severne Amerike

Geografija Severne Amerike

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Vsebina

• zgodovina Severne Amerike s poudarkom na ključnih dogodkih od 15. stoletja naprej;
• naravna geografija Severne Amerike (geološki razvoj in geomorfološke značilnosti, klimatogeografija, hidrogeografija, pedogeografija in biogeografija);
• okoljski problemi (podnebne spremembe in onesnaženje zraka, gospodarjenje z vodnimi viri, onesnaženje vodnih virov, izguba rastlinskih in živalskih habitatov ipd.);
• družbena geografija (poselitev, urbanizacija, evropska transformacija, evropska poselitev in staroselsko prebivalstvo, rast prebivalstva, migracije, etnične, jezikovne in verske značilnosti, socialni vidiki človekovega razvoja ipd.);
• gospodarske značilnosti, globalizacija in razvoj ZDA in Kanade;
• pregled kulturnih regij ZDA in Kanade;
• politična geografija ZDA in Kanade;
• specifični primeri in problemi geografskega razvoja.