Turizem in trajnostni razvoj

Turizem in trajnostni razvoj

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

- koncept trajnostnega turizma,
- razvoj turizma v kontekstu trajnostnega razvoja,
- alternativne oblike turizma (ekoturizem, prostovoljski turizem, skupnostni turizem …),
- s turizmom in rekreacijo pogojena navzkrižja,
- pristopi k trajnostnemu načrtovanju in upravljanju turizma in rekreacije,
- kazalniki trajnostnega turističnega razvoja,
- okoljske oznake in oznake trajnostnega turizma,
- turistična politika na različnih prostorskih ravneh.