Pedagoška praksa - geografija

Pedagoška praksa - geografija

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Vsebina

Pedagoška praksa omogoča študentu/-ki:
• povezati teoretična spoznanja iz geografije ter ostalih predmetnih področij, psihološka, pedagoška in specialno didaktična znanja s praktičnimi izkušnjami, da spozna zahteve svojega bodočega poklica, ob ustrezni podpori mentorjev/-ic preizkusi svoja znanja v praksi in ob pomoči neposredne povratne informacije razvija poklicne kompetence,
• osebni razvoj poklicnih kompetenc, ki vključujejo teoretična znanja, poklicne veščine (npr. razlaga na ustreznem nivoju, vodenje razreda, komunikacija …) ter ustrezna stališča in vrednote (npr. pozitiven odnos do učencev/-k in ostalih udeležencev/-k v izobraževalnem procesu, prepričanje, da se učenci/-ke lahko učijo ter temeljno zaupanje v njihove sposobnosti, spoštovanje različnih učencev/-k …),
• ozaveščanje temeljnih profesionalnih vrednot učitelja ter razvoj ustreznih profesionalnih in etičnih vedenj, v katerih se te vrednote izražajo, tako da učitelj/-ica predstavlja učencem/-kam dober zgled,
• presojo na podlagi lastnih izkušenj ob vodeni praksi, če se njegove sposobnosti, osebnostne značilnosti in interesi skladajo z poklicnimi zahtevami in tako zagotavljajo uspešnost v poklicu učitelja/-ice geografije.