Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije

Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Kušar Simon, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Stepišnik Uroš

Študentje/ke se seznanijo z izbranimi geografskimi vsebinami z namenom nadgradnje strokovnega znanja, potrebnega za kakovostno, aktualizirano, problemsko in z zahtevami učnih načrtov usklajeno poučevanje geografije v osnovni in srednjih šolah. Teoretične vsebine iz fizične in družbene geografije bodo osmišljene z vidika njihovega prenosa v pouk geografije.

De Blij, Harm J., 2015. Why geography matters More than ever. New York : Oxford University Press.
De Blij, Harm J., Muller, Peter O., 2017. Geography: realms, regions, and concepts. John Wiley & Sons.
Zorn. M., Ciglic, R., Perko, D., 2012. Geographical tidbits from Slovenia : special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne. Association of Slovenian Geographers.
Izbrana strokovna poglavja./ Selected expert chapters.
Izbrani strokovni članki./ Selected expert papers.
Spletna učilnica. Web classroom.