Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije

Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Kušar Simon, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

Študentje/ke se seznanijo z izbranimi geografskimi vsebinami z namenom nadgradnje strokovnega znanja, potrebnega za kakovostno, aktualizirano, problemsko in z zahtevami učnih načrtov usklajeno poučevanje geografije v osnovni in srednjih šolah. Teoretične vsebine iz fizične in družbene geografije bodo osmišljene z vidika njihovega prenosa v pouk geografije.