Geodiverziteta

Geodiverziteta

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

• Opredelitev teoretskih in metodoloških izhodišč proučevanja geografske diverzitete nežive narave.
• Pregled osnov geografske diverzitete nežive narave:
- geološki elementi (kamnine, minerali, okamenine),
- geomorfološki elementi (geomorfni procesi, oblike in sistemi),
- hidrogeografski elementi (različne oblike vod, hidrološki procesi),
- pedogeografski elementi (pedogenetski procesi, pedogentski dejavniki, tipi prsti).
• Vrednotenje geografske diverzitete nežive narave:
- kulturni in zgodovinski pomen,
- estetski pomen,
- ekonomski pomen,
- funkcionalni pomen,
- znanstveni in izobraževalni pomen.
• Ogroženost geografske diverzitete nežive narave:
- zaradi človeških posegov v naravo,
- zaradi naravnih geomorfnih procesov,
- ogrožanje zaradi spreminjanja podnebja,
- skupen učinek ogrožanja in uničevanja ter zaznavanje sprememb.
• Varovanje geografske diverzitete nežive narave:
- zgodovina varovanja diverzitete nežive narave,
- zavarovana območja in zakonodaja o varovanju narave,
- zavarovana območja na podlagi vrednotenja geografske diverzitete nežive narave,
- problematika varovanja geografske diverzitete kraških območij.
• Primerjava in povezovanje geografske in biološke diverzitete.
• Osveščanje in izobraževanje o geografski diverziteti.