Geografija krasa

Geografija krasa

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

• Izbrana poglavja iz speleologije (dostopne jame kot fragmenti večjih jamskih sistemov, jamski sedimenti, jamska klima, varstvo okolja v jamah, turistična raba jam);
• izbrana poglavja iz geomorfologije in hidrogeografije krasa (denudacija kraškega površja, brezstrope jame, udornice in jamski vhodi, kontaktni kras);
• človek in kras (voda in prst na krasu, poselitev na krasu, varstvo okolja na krasu, kras in turizem);
• kras v Sloveniji in po svetu (kras v Sloveniji, dinarski kras, kras po Evropi, kitajski kras).