Geografija turističnih območij

Geografija turističnih območij

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

? prostorski koncepti v turizmu,
? dejavniki razvoja turističnih območij,
modeli razvoja turističnih območij,
? prostorske značilnosti turističnih potovanj,
območja množičnega turizma in njihovi posebni problemi,
? značilnosti turizma v državah v razvoju,
? turizem in rekreacija v mestih,
turizem in rekreacija na podeželju,
? izbrana turistična in rekreacijska območja (dejavniki njihove privlačnosti, značilnosti ponudbe in povpraševanja, specifični učinki in problemi, pomen aktualnih trendov ... ),
? vpliv družbenih razvojnih trendov na značilnosti turističnih tokov in območij,
? vrednotenje pokrajine za turizem in rekreacijo.