Magistrsko delo z zagovorom

Magistrsko delo z zagovorom

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 30

Vsebina

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z magistrskim delom študent razvija veščine samostojnega raziskovalnega dela, poglobi znanje o izbrani tematiki ter kritično uporabi dostopne vire in literaturo.