Geografija Azije

Geografija Azije

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

• Osnovne naravnogeografske značilnosti Azije (kamninska in tektonska zgradba, relief, podnebje, prsti in bio- sestavine pokrajine).
• Naravne nesreče in njihov vpliv na azijsko družbo.
• Prebivalstvene poteze in njihov vpliv na azijsko družbo: poteze (naravna gibanja, gostota poselitve, etnična in verska pripadnost, starost) in njihov vpliv na pokrajino.
• Ekonomskogeografske značilnosti (energetski in rudni viri, kmetijstvo, sekundarne in terciarne dejavnosti).
• Okoljska problematika Azije in vpliv podnebnih sprememb.
• Sodobni izzivi in globalna vloga Azije.
• Pregled azijskih regij.