Magistrsko delo z zagovorom

Magistrsko delo z zagovorom

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:30

Vsebina

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z magistrskim delom študent razvija veščine samostojnega raziskovalnega dela, poglobi znanje o izbrani tematiki ter kritično uporabi dostopne vire in literaturo.