Teorija geografije

Teorija geografije

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, prof. dr. Ogrin Darko

Vsebina

• znanstveno mišljenje in razlaga v znanosti,
• znanost in njene kritike,
• razvoj znanosti, spremembe v znanosti in znanstvene revolucije,
• geografija v sistemu znanosti (notranja delitev geografije, povezovanje s sorodnimi vedami),
• geografska razlaga in ključni geografski koncepti (prostor, okolje, kraj, regija),
• razvoj geografije oz. geografskega mišljenja v antiki, srednjem veku in renesansi,
• rojstvo moderne znanstvene geografije in njena instistucionalizacija (okoljski determinizem, posibilizem in razvoj regionalne geografije),
• razvoj geografske misli po letu 1945 (pozitivizem in kvantitativna revolucija, vedenjska geografija, moderni ekološki pristopi v geografiji, humanizem, radikalna geografija, kritična geografija, feministična geografija, postmoderna geografija),
• sodobni trendi v geografskem raziskovanju,
• razvoj geografije na območju današnje Republike Slovenije.