Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Vsebina praktičnega usposabljanja je odvisna od vrste delovne organizacije, v kateri poteka praksa, načeloma pa sledi temi magistrskega dela študenta/študentke.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko prakse.