Didaktika geografije II

Didaktika geografije II

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Vsebina

Učitelj – izobraževanje – pomen. Delo razrednika. Motivacijske strategije. Preverjanje znanja, testi in ocenjevanje. Eksterno preverjanje znanja. Matura. Predmetni izpitni katalog. Zahtevnejše geografske učne vsebine. Učni stili. Psihološke osnove pouka geografije. Metoda portfolio. Diskusija, panel diskusija, debata. Študija primera. Igra vlog. Miselni vzorec. Video. Glasba. Referat. Eksperiment. Plakat. Prosojnica. Power point prezentacija, internet ter GIS-i pri pouku geografije. E-učenje. Pojmovne mreže. Zgodnje kartografsko opismenjevanje otrok. Otroci s specifičnimi učnimi težavami. Delo z različno sposobnimi učenci. Delo z otroki s posebnimi potrebami. Vzgoja. Šolska zakonodaja. Tehnike sprostitve. Pripravništvo in strokovni izpit. Tekmovanja s področja iz geografije.