Meteorologija

Meteorologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Skok Gregor

Sestava atmosfere, osnovne meteorološke količine, polje zračnega tlaka in njegove spremembe, kvazistacionarni vetrovi v višinah in pri tleh. Meritve zračnega tlaka in temperature, temperaturna polja. Diabatne in adiabatne spremembe, stabilnost, konvekcija, vlaga v zraku, fazne spremembe za vodo v ozračju, nastanek oblakov, megle in padavin. Energijska bilanca tal, ogrevanje tal in zraka. Sinoptični pojavi in tvorbe: cikloni, anticikloni, fronte. Makro in mezo meteorološki pojavi: planetarna mejna plast, nevihte. Osnove vremenske napovedi, numerična napoved vremena. Osnove klimatologije in razlaga vzrokov za klimo in klimatske spremembe.

• G. Skok, Uvod v meteorologijo. FMF.
• J. Rakovec, T. Vrhovec, Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike. DMFA.
• S. Gaberšek, G. Skok in R. Žabkar: Rešene naloge iz osnov meteorologije. DMFA
• C. D. Ahrens, Essentials of Meteorology (with Meteorology Now and InfoTrac). 2004.