Klimatogeografija

Klimatogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ogrin Matej, red. prof. dr. Ogrin Darko

Vsebina

I. KLIMATSKE SPREMEMBE

1. Vreme, podnebje in podnebne spremembe
- Podnebna variabilnost in spremenljivost
2. Spreminjanje klime v holocenu
- Konec zadnje poledenitve in Mlajši dryas
- Podnebje med 7000 pr.n.št. in ohladitvijo okoli 6200 pr.n.št.
- Altitermal
- Mali klimatski optimum
- Mala ledena doba
- Globalna otoplitev po 1850
3. Vzroki za klimatske spremembe
- Ekstraterestični vzroki
- Terestični vzroki
4. Človekov vpliv na spreminjanje klime
- Antropogeni efekt tople grede
- Klimatske napovedi za 21. st.
- Možni vplivi bodoče klime
5. Metode za raziskovanje klimatskih sprememb
- Instrumentalno obdobje
- Predinstrumentalno obdobje

II. PODNEBJE OD MIKRO- DO MAKRO IN GLOBALNE PROSTORSKE RAVNI
1. Klimatski prostor in čas
- Mikro-, mezo-, makroklima, Topoklima, Lokalna klima, Globalna klima
2. Klima poraslega in neporaslega površja
3. Klima urbanih površin
- Mestna klima in onesnaženost zraka
4. Klima reliefno razgibanega površja
- Klima obalnih področij
- Klima konkavnega površja
- Gorska klima
5. Metode za raziskovanje mikro- in lokalne klime
- Topoklimatsko kartiranje