Geografija turizma in prometa

Geografija turizma in prometa

Stopnja: 1

Ure predavanj:75

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan, izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

• konceptualne in teoretske osnove proučevanja turizma in prostega časa,
• razvoj turizma in prostega časa skozi zgodovino in v sodobnosti,
• turizem kot sistem, dejavniki turističnega in rekreacijskega povpraševanja in ponudbe,
• učinki turizma in rekreacije (ekonomski, okoljski, socio-kulturni …),
• glavna ciljna območja mednarodnega in domačega turizma,
• sodobni trendi in problemi na področju turizma in prostega časa,

• teoretske osnove preučevanja prometa in prostora,
• razvoj prometnih načinov in sistemov skozi čas,
• promet in okolje,
• odnosi med prometnim povpraševanjem ter prometno ponudbo,
• trajnostno prometno načrtovanje,
• holističen pogled na promet kot temeljno družbeno dejavnost.