Meteorologija

Meteorologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Skok Gregor

Sestava atmosfere, osnovne meteorološke količine, polje zračnega tlaka in njegove spremembe, kvazistacionarni vetrovi v višinah in pri tleh. Meritve zračnega tlaka in temperature, temperaturna polja. Diabatne in adiabatne spremembe, stabilnost, konvekcija, vlaga v zraku, fazne spremembe za vodo v ozračju, nastanek oblakov, megle in padavin. Energijska bilanca tal, ogrevanje tal in zraka. Sinoptični pojavi in tvorbe: cikloni, anticikloni, fronte. Makro in mezo meteorološki pojavi: planetarna mejna plast, nevihte. Osnove vremenske napovedi, numerična napoved vremena. Osnove klimatologije in razlaga vzrokov za klimo in klimatske spremembe.

• G. Skok, 2020. Uvod v meteorologijo. FMF. COBISS.SI-ID – 304911360, https://www.fmf.uni-lj.si/pub/meteo
• J. Rakovec, T. Vrhovec, 2000. Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike. DMFA. COBISS.SI-ID – 110117376
• S. Gaberšek, G. Skok in R. Žabkar, 2007. Rešene naloge iz osnov meteorologije. DMFA COBISS.SI-ID – 235443712
• C. D. Ahrens, Essentials of Meteorology (with Meteorology Now and InfoTrac). 2004. COBISS.SI-ID – 27311458