Uvod v geografijo

Uvod v geografijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Vintar Mally Katja, red. prof. dr. Ogrin Darko

Vsebina

1. OSNOVNI POJMI O GEOGRAFIJI
Definicija geografije.
Geografski koncepti.
Predmet geografije.
Pomen geografije.
Logični sistem geografske vede.

2. METODE IN TEHNIKE GEOGRAFIJE
Osnove kartografije (uvod v splošno kartografijo, posebna kartografija, topografske karte in branje topografskih kart).
Uvod v geografsko raziskovanje (osnovni pristopi k raziskovanju, oblike znanstvenih razlag, raziskovalne metode in tehnike, geografski elaborat).

3. ZGODOVINA GEOGRAFIJE
Geografija do 19. stoletja.
Razvoj moderne geografije.
Temeljne poteze razvoja geografije po 2. svetovni vojni
Geografija na Slovenskem (zgodovinski pregled in aktualni poudarki).