Uvod v geografijo

Uvod v geografijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Vintar Mally Katja

Vsebina

• osnovni pojmi o geografiji (definicija geografije, predmet geografije, pomen geografije, logični sistem geografske vede),
• zgodovina geografije (klasična geografija, razvoj moderne geografije, geografija na Slovenskem),
• uvod v geografsko raziskovanje (osnove kartografije in orientacije, osnovni pristopi k raziskovanju, raziskovalne metode in tehnike, geografski elaborat).