Geologija

Geologija

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gale Luka, doc. dr. Žvab Rožič Petra

Vsebina

Predavanja:
- Predstavitev geologije kot naravoslovne znanosti, ki proučuje zgradbo Zemlje. Povezava s sorodnimi disciplinami, uporabnost geologije.
- Kaj so minerali, kristali, kamnine.
- Glavni kamninotvorni minerali.
- Kamninski cikel; osnovne skupine kamnin in predstavitev pogostejših vrst kamnin (klasifikacija, struktura ter njihove lastnosti).
- Geološki čas; določanje starosti kamnin.
- Zemlja kot planet, notranja zgradba Zemlje.
- Tektonika plošč.
- Nastanek gorovij in osnovne značilnosti (zgradba; struktura Alp).
- Geološke strukture (gube, prelomi, mehanizmi, ki deformirajo Zemljino skorjo) in potresi.
- Geološka karta.
- Struktura območja Slovenije; geološka karta Slovenije; regionalna geologija Slovenije (poudarek na pogojih nastanka, sedimentacijskih razmerah, vrstah kamnin).

Vaje:
- Prepoznavanje glavnih kamninotvornih mineralov, pogostejših magmatskih, sedimentnih in metamorfnih kamnin.
- Geološka karta.