Osnove tematske kartografije

Osnove tematske kartografije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Repe Blaž

• uvod v kartografijo,
• zgodovina kartografije in geografske vizualizacije,
• splošna kartografija in kartografske projekcije,
• temelji grafičnega oblikovanja,
• uporaba GNSS tehnologije pri geografskem delu,
• tematska kartografija:
• informacijski vidiki kartografskega sporočanja,
• kartografski viri,
• snovanje in oblikovanje zemljevidov,
• osnove uporabe izbranega geoinformacijskega programskega orodja (ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ArcGIS Online ali QGIS),
• uvajanje v izdelavo zemljevidov s pomočjo geoinformacijskih orodij,
• samostojna priprava in izdelava tematskega zemljevida.

• Robinson, A. H., Morrison, J. L., Muehrcke, P. C., Kimerling, A. J., Guptill, S. C., 1995. Elements of cartography. New York, John Wiley and Sons, 674 str. COBISS.SI-ID – 976738
• Kraak, M. J., Ormeling, F., 2010. Cartography. Visualization of spatial data. Harlow, Prentice Hall, 198 str. COBISS.SI-ID – 64334849
• Brewer, C. A., 2008. Designed maps. A sourcebook for GIS Users. Redlands, Calif.: ESRI Press. COBISS.SI-ID – 40679010
• Fridl, J., 1999. Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije. Ljubljana, Založba ZRC, 135 str. COBISS.SI-ID – 100614144
• Madej, E., 2001. Cartographic design. Using ArcView GIS. Albany, OnWord Press, 368 str. COBISS.SI-ID – 20496738
• Gašperič, P., 2007. Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta geographica Slovenica, 47–2. Založba ZRC. Ljubljana. str. 245–273. COBISS.SI-ID – 27635245

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.