Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Drašler Andreja

Vsebina

- osnovne strategije branja avtentičnih angleških strokovnih besedil (učbeniki, članki v strokovnih in znanstvenih revijah in časopisih)
- analiza strokovnih in akademskih besedil
- uporaba slovarjev in elektronskih medijev
- utrjevanje in nadgradnja strokovnega besedišča
- ogled in analiza video/DVD prispevkov z geografsko tematiko
- pisna in ustna obnova strokovnega ali znanstvenega članka
- spoznavanje s spletnimi orodji za lektoriranje in prevajanje besedil
Vsebinsko se strokovna besedila navezujejo na ostale predmete s področja geografije.