Hidrogeografija

Hidrogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan

Vsebina

Človekovi posegi v vodno bilanco planeta. Pokrajinska, gospodarska in ekosistemska vloga tekočih voda. Človekovi posegi v sestavo in dinamika porečja. Pokrajinski in ekosistemski pomen jezer in močvirij. Geografska vloga ledenih površin. Ranljivost in pomen podzemnih voda, stopnja onesnaževanja. Morski viri in ekosistemski pomen svetovnega morja. Lastništvo svetovnega morja. Antropogeni pritiski na svetovno morje.
Funkcijsko vrednotenje vodnih virov Slovenije. Voda-strateška dobrina 21. stoletja. Vpliv podnebnih sprememb na vodne vire sveta in Slovenije. Trajnostno-sonaravno upravljanje z vodnimi viri planeta in Slovenije.