Fizična geografija I

Fizična geografija I

Stopnja: 1

Ure predavanj:82

Ure seminarjev:0

Ure vaj:7

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

- nastanek in zgradba Zemlje,
- vulkanske kamnine, plutoniti in vulkani,
- sedimenti in sedimentne kamnine,
- metamorfne kamnine,
- tektonika in tektonika plošč,
- strukturni relief in izostazija,
- geološke dobe,
- uporaba geoloških kart v geomorfologiji,
- preperevanje in načini premeščanja sedimenta,
- relief Slovenije (fluvialni, kraški, obalni in postglacialni),
- osnovni pojmi o vremenu in podnebju,
- Zemlja v Osončju (oblika in dimenzije Zemlje, sistem Luna-Zemlja, gibanja Zemlje),
- Zemljina atmosfera (ozonska plast in ozonska luknja),
- ogrevanje Zemlje in atmosfere (selektivna absorbcija in atmosferski efekt tople grede, insolacija na Zemljinem površju, energijska bilanca Zemlje),
- temperatura zraka (dnevni in letni temperaturni režimi, vertikalna razporeditev temperature zraka in temperaturna inverzija, svetovna razporeditev temperature zraka),
- zračni tlak in splošna cirkulacija atmosfere (ciklične spremembe v splošni cirkulaciji atmosfere, regionalni in lokalni vetrovi),
- vlaga v atmosferi in padavine (globalna razporeditev padavin in padavinskih režimov),
- svetovna razporeditev podnebij (podnebja nizkih, srednjih in visokih geografskih širin).