Geoinformatika I

Geoinformatika I

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, izr. prof. dr. Repe Blaž

Vsebina

Temeljna poglavja iz geoinformatike in geografskih informacijskih sistemov:
• tehnologija, stroka, znanost;
• geografski podatek, geografska informacija;
• podatki - viri, spletni viri, metapodatki, kakovost, strukture, georeferenciranje, topologija, zapisi, pretvorbe, prostorske zbirke podatkov;
• osnovne analize in modeliranje;
• osnove uporabe geoinformacijske tehnologije pri geografskem delu;
• uvajanje v uporabo geoinformacijskega orodja:
• prikaz podatkov, poizvedovanje po zbirkah podatkov, povezovanje,
• osnovne analize podatkov (analiza oddaljenosti, analiza sosedstva, prekrivanje kart, analiza reliefa),
• vnos in popravljanje podatkov, določanje in spreminjanje kartografske projekcije,
• pretvorbe podatkov,
• spletna geoinformacijska orodja;
• 3D vizualizacija.