Geografija Latinske Amerike

Geografija Latinske Amerike

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

• Osnovne reliefne, klimatske, vegetacijske, hidrogeografske poteze in vzroki ter posledice naravnih nesreč,
• učinki evropskega kolonializma, zgodovina priseljevanja,
• geneza geopolitičnih razmer, kokainska geografija,
• demografske značilnosti, pospešena urbanizacija, odnos mesta-podeželje, morfologija, struktura, in ekološki problemi mest, revščina, barakarska naselja,
• naravni viri in pomen lastniške strukture na njihovo gospodarjenje, raba surovin, kmetijska in industrijska proizvodnja,
• vzroki in posledice deforestacije amazonskega deževnega gozda,
• vpliv tujega kapitala na aktualni gospodarski razvoj, vzroki in posledice gospodarskih kriz v zadnjih desetletjih, socialne razlike,
• razvojne faze izbranih držav, sodelovanje med državami Latinske Amerike.