Geoinformatika II

Geoinformatika II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, izr. prof. dr. Krevs Marko

Vsebina

- uvod v daljinsko zaznavanje; vrste in viri daljinsko zaznanih podatkov; orodja v daljinskem zaznavanju; temeljni pojmi v daljinskem zaznavanju (spektralni odbojni vzorci, vrste ločljivosti podatkov v daljinskem zaznavanju),
- vizualna interpretacija daljinsko zaznanih slik,
- klasifikacija večspektralnih posnetkov (nenadzorovana, nadzorovana klasifikacija; trdi in mehki klasifikatorji; objektna klasifikacija slik; natančnost klasifikacije),
- pretvorbe večspektralnih posnetkov in njihova uporaba (vegetacijski indeksi; indeksi za zaznavanje pozidanih in vodnih površin; ocena temperature Zemljinega površja), združevanje daljinsko zaznanih slik (večločljivostno, veččasovno, večsenzorsko),
- uporaba lidarskih podatkov,
- prostorske interpolacije (globalne in lokalne metode prostorske interpolacije) in uvod v geostatistiko (kriging),
- skupinski projekt: uporaba daljinskega zaznavanja ali prostorske interpolacije za odgovor na zastavljeno geografsko vprašanje (tematika, območje in podatki po izboru skupine).