Geografija Podsaharske Afrike

Geografija Podsaharske Afrike

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vintar Mally Katja

Vsebina

• Regionalizacija Podsaharske Afrike.
• Osnovne naravnogeografske značilnosti regije: geološki razvoj in geomorfološke značilnosti, podnebje, hidrogeografske značilnosti, prsti in biomi, ekološki problemi in izzivi rabe naravnih virov (deforestacija, dezertifikacija, raba vodnih virov, podnebne spremembe ipd.).
• Zgodovinski pregled regije.
• Prebivalstvo: poteze (rast prebivalstva, poselitvene značilnosti, etnična in verska pripadnost, starost, izobrazbene in zdravstvene razmere in njihov vpliv na pokrajino.
• Ekonomskogeografske značilnosti: položaj Podsaharske Afrike v svetovnem gospodarstvu in njene gospodarske značilnosti (kmetijstvo, nekmetijske dejavnosti, energetski in rudni viri. Revščina in sodobni razvojni problemi (zadolženost, mednarodna trgovina, razvojna pomoč…).