Fizična geografija II

Fizična geografija II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repe Blaž, doc. dr. Trobec Tajan

Vsebina

- Zemlja-vodni planet. Hidrogeografske značilnosti tekočih voda, jezer, močvirij in ledenih površin. Značilnosti porečja in rečni režimi. Oblike in razširjenost podzemnih voda. Fizičnogeografske poteze svetovnega morja in lastnosti morske vode. Gibanje morja. Morje-življenjski prostor. Hidrogeografske značilnosti Slovenije.
- Pojem prsti. Osnovne sestavine prsti. Pedogenetski dejavniki. Pedogenetski procesi. Profil prsti in njegova morfologija. Razprostranjenost in značilnosti prsti na Zemlji. Prizadetost, varovanje in pomen prsti za človeka. Pedogeografske značilnosti Slovenije.
- Biogeografija v geografiji. Organizmi (rastlinski in živalski) v njihovem življenjskem okolju. Bioklimatski pasovi na Zemlji. Rastlinstvo in živalstvo zonobiomov na Zemlji. Človek in biosfera. Biogeografske značilnosti Slovenije.