Geoinformatika I

Geoinformatika I

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repe Blaž

Vsebina

Uvod v geoinformatiko – tehnologija, stroka, znanost. Geografski podatek, geografska informacija. Podatki - viri, spletni viri, metapodatki, kakovost, strukture, georeferenciranje, topologija, zapisi, pretvorbe, prostorske zbirke podatkov. Osnove uporabe GPS tehnologije v geografskem delu. Uvajanje v uporabo geoinformacijskega orodja (ArcGIS in/ali Idrisi): prikaz podatkov, poizvedovanje po zbirkah podatkov, povezovanje in osnovne analize podatkov (analiza oddaljenosti, analiza okolice, prekrivanje kart, analiza reliefa), vnos in popravljanje podatkov, določanje in spreminjanje kartografske projekcije.