Geologija

Geologija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gale Luka, doc. dr. Žvab Rožič Petra

Predavanja:
- Predstavitev geologije kot naravoslovne znanosti, ki proučuje zgradbo Zemlje. Povezava s sorodnimi disciplinami, uporabnost geologije.
- Kaj so minerali, kristali, kamnine.
- Glavni kamninotvorni minerali.
- Kamninski cikel; osnovne skupine kamnin in predstavitev pogostejših vrst kamnin (klasifikacija, struktura ter njihove lastnosti).
- Geološki čas; določanje starosti kamnin.
- Zemlja kot planet, notranja zgradba Zemlje.
- Tektonika plošč.
- Nastanek gorovij in osnovne značilnosti (zgradba; struktura Alp).
- Geološke strukture (gube, prelomi, mehanizmi, ki deformirajo Zemljino skorjo) in potresi.
- Geološka karta.
- Struktura območja Slovenije; geološka karta Slovenije; regionalna geologija Slovenije (poudarek na pogojih nastanka, sedimentacijskih razmerah, vrstah kamnin).

Vaje:
- Prepoznavanje glavnih kamninotvornih mineralov, pogostejših magmatskih, sedimentnih in metamorfnih kamnin.
- Geološka karta.

• Plummer, C. C., McGeary, D., Carlson, D. H. 2001. Physical geology. Boston, London, McGraw-Hill. COBISS.SI-ID – 267102
• Jeršek, M. (ur.) 2009: Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije. Prirodoslovni muzej Slovenije. COBISS.SI-ID – 247734784
• Pleničar, M., Otoničar, B. & Novak, M. 2009: Geologija Slovenije. Geološki zavod Slovenije. COBISS.SI-ID – 252691456