Oddelek za geografijo

Razpis za Bohinčevo nagrado za najboljšo raziskovalno nalogo študentov

Zveza geografov Slovenije razpisuje natečaj za Bohinčevo nagrado za
najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije študentov do
zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe.

Za nagrado lahko kandidirajo raziskovalne naloge študentov, ki so bile
zaključene v slovenskih univerzitetnih programih v koledarskem letu
2020.

Študenti do 1. marca 2021 predložijo raziskovalne naloge, s katerimi
se želijo potegovati za Bohinčevo nagrado.

Raziskovalne naloge morajo biti komisiji predložene v elektronskem
izvodu do vključno 28. februarja 2021.

Organizator bo podelil Bohinčevo nagrado na slovesni prireditvi Noč
geografije, ki bo 9. aprila 2021.

Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu:
zveza.geografov@gmail.com.

 

Notices

Administrative Office for Doctoral Study

International Doctoral Academy: What is a People? Social, Political, and Legal Controversies

Administrative Office for Doctoral Study

International Doctoral Academy: What is a People? Social, Political, and Legal Controversies

Faculty of Arts

Online Workshop Speculative Art and Spatial Justice

Faculty of Arts

Online Workshop Speculative Art and Spatial Justice

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of Epistemology of Everyday Life / Anthropology of Complex Systems Seminar