Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Priznanja študentov na Oddelku za geografijo

Prejemniki študentskih priznanj z Oddelka za geografijo, FF, UL

 • Domen Svetlin, 2020. Mentor: Matej Ogrin.
 • Maja Sevšek, 2019: Mentorica: Barbara Lampič.
 • Simon Koblar, 2018. Mentor: Blaž Repe.
 • Manja Žebre, 2011. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Naja Marot, 2005. Mentor: Andrej Černe.
 • Ivana Žigon, 2023. Mentor: Blaž Repe, somentorica: Mojca Ilc Klun
 • Tim Gregorčič, 2022. Mentor: Blaž Repe, somentor: Andrej Rozman
 • Erika Kozamernik, 2021. Mentor: Uroš Stepišnik, somentor: Emanuele Forte
 • Sara Uhan, 2019. Mentorica: Irma Potočnik Slavič, somentor: Darko Ogrin
 • Grega Žorž, 2017. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Ana Seifert, 2017. Mentor: Blaž Repe. Somentor: Thomas Holst.
 • Borut Stojilković, 2016. Mentor: Uroš Stepišnik. Somentorica: Frančiška Trobevšek Drobnak.
 • Nejc Bobovnik, 2016. Mentorica: Katja Vintar Mally.
 • Erik Logar, 2015. Mentorica: Irma Potočnik Slavič. Somentor: Božo Repe.
 • Andrej Draksler, 2015. Mentor: Simon Kušar.
 • Urša Prislan, 2014. Mentor: Simon Kušar.
 • Nejc Pozvek, 2014. Mentor: Blaž Repe.
 • Luka Snoj, 2013. Mentor: Blaž Repe.
 • Urban Jenstrle, 2013. Mentor: Dušan Plut.
 • Tomaž Gorenc, 2013. Mentorica: Katja Vintar Mally. Somentor: Dušan Nećak.
 • Matej Blatnik, 2012. Mentor: Blaž Repe.
 • Mirjana Plantant, 2012. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Jaka Ortar, 2011. Mentor: Darko Ogrin. Somentor: Matej Ogrin.
 • Jaroslav Obu, 2011. Mentor: Marko Krevs.
 • Žiga Zwitter, 2010. Mentorja: Darko Ogrin in Boris Golec. Somentor: Karel Natek.
 • Matjaž Geršič, 2010. Mentor: Blaž Repe.
 • Mateja Ferk, 2010. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Luka Černuta, 2010. Mentor: Karel Natek. Somentor: Matjaž Mikoš.
 • Jernej Tiran, 2010. Mentor: Marko Krevs.
 • Andrej Trošt, 2009. Mentor: Darko Ogrin. Somentor: Matej Ogrin.
 • Petra Gostinčar, 2009. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Jani Kozina, 2008. Mentor: Marijan M. Klemenčič.
 • Barbara Cvikl-Medved, 2008. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Damir Lovenjak, 2007. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Mojca Ilc, 2006. Mentorica: Tatjana Resnik Planinc.
 • Irena Hočevar, 2005. Mentor: Marijan M. Klemenčič.
 • Žiga Kokalj, 2004. Mentorica: Metka Špes. Somentor: Krištof Oštir.
 • Sebastijan Borko, 2004. Mentorica: Metka Špes.
 • Katja Vrtačnik, 2004. Mentor: Darko Ogrin.
 • Boštjan Kerbler, 2003. Mentor: Marijan M. Klemenčič.
 • Andreja Šimenc, 2003. Mentor: Milan Bufon.
 • Matej Ogrin, 2003. Mentor: Darko Ogrin.
 • Andreja Mrak, 2000. Mentor: Milan Bufon.
 • Nataša Gostiša, 2000. Mentor: Anton Gosar.
 • Nina Krašovec, 2021. Mentor: Blaž Repe, somentor: Bernhard Höfle
 • Kristina Glojek za delo Onesnaženost zraka hribovitih podeželskih območij z delci na primeru Loškega Potoka (mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin, somentor: doc. dr. Dejan Cigale, področje: družboslovje);
 • Urša Kosmač, 2023. Mentorica: Mojca Ilc Klun.
 • Karin Kure, 2023. Mentor: Uroš Stepišnik, somentorica: Mateja Ferk.
 • Jure Pavšek in Urban Pipan, 2023. Mentor: Blaž Repe, somentor: Peter Mikša.
 • Urh Drofenik, 2022. Mentor: Simon Kušar.
 • Tim Janežič, 2022. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Matej Jelovčan, 2022. Mentor: Uroš Stepišnik, somentor: Matej Lipar.
 • Erik Kralj, 2022. Mentor: Blaž Repe, somentor: Nikica Ogris.
 • Veronika Fabeković, 2021. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Gal Hočevar, 2021. Mentor: Blaž Repe, somentor: Al Vrezec.
 • Eva Kotnik, 2021. Mentorica: Irma Potočnik Slavič
 • Tjaša Lahne, 2021. Mentorja Katja Vintar Mally in Božidar Jezernik, somentorica: Ana Sarah Lunaček Brumen
 • Jasna Sitar, 2021. Mentorica: Irma Potočnik Slavič
 • Lenart Štaut, 2021. Mentor: Tajan Trobec
 • Teja Volčanjk. 2021. Mentorja: Tatjana Resnik Planinc in Janez Skela
 • James Cosier, 2021. Mentorica: Irma Potočnik Slavič
 • Christopher Hart, 2021. Mentor: Boštjan Rogelj
 • Nejc Kavka, 2021
 • Barbara Gornik, 2020. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Miha Hlede, 2020. Mentorici: Tatjana Resnik Planinc in Jerica Vogel.
 • Špela Klopčar, 2020. Mentor: Blaž Repe.
 • Tin Malenšek, 2020. Mentor: Darko Ogrin.
 • Miha Sever, 2020. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Žiga Smrekar, 2020. Mentor: Marko Krevs.
 • Eva Ulčnik, 2020. Mentorica: Irma Potočnik Slavič, somentor: Milan Kobal.
 • Luka Zaletelj, 2020. Mentor: Blaž Repe.
 • Špela Stanonik, 2019. Mentor: Simon Kušar.
 • Danijela Strle, 2019. Mentor: Matej Ogrin.
 • Dan Kardum Šibila, 2019. Mentorici: Tatjana Resnik Planinc in Marjana Šifrar Kalan.
 • Žiga Jamnik, 2018. Mentor: Matej Ogrin.
 • Eva Šabec, 2018. Mentorica: Irma Potočnik Slavič
 • Maja Sevšek, 2018. Mentorica: Barbara Lampič.
 • Maja Lupše, 2018. Mentorica: Tatjana Resnik Planinc.
 • Maja Sirše, 2018. Mentorica: Irma Potočnik Slavič, somentorica: Tatjana Resnik Planinc.
 • Člani projektne skupine (Po kreativni poti do znanja): Kristina Pintar, Janja Sluga, Marija Kurent, Sara Uhan. 2017. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Člani projektne skupine (Po kreativni poti do znanja): Gašper Bokal, Anet Goljevšček, Nela Halilović, Matic Vehovec. 2017. Mentor: Simon Kušar.
 • Aleksandra Trenchovska, 2017. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Luka Šavron, 2017. Mentor: Simon Kušar.
 • Blaž Kralj, 2017. Mentor: Marko Krevs.
 • Miha Klemenčič, 2017. Mentor: Marko Krevs.
 • Alenka Jelen, 2017. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Jana Breznik, 2017. Mentorica: Katja Vintar Mally.
 • Marija Kurent, 2016. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Jurij Krajčič, 2016. Mentor: Darko Ogrin. Somentor: Marina Pintar.
 • Peter Žnidaršič, 2016. Mentor: Matej Ogrin.
 • Simon Zakovšek, 2016. Mentorica: Katja Vintar Mally.
 • Boštjan Kop, 2016. Mentor: Blaž Repe. Somentor: Tomi Trilar.
 • Tina Krošelj, 2016. Mentor: Marko Krevs.
 • Mateja Prinčič, 2016. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Gašper Cerar, 2016. Mentor: Blaž Repe. Somentor: Dušan Petrovič.
 • Tamara Klar, 2016. Mentor: Marko Krevs.
 • Sara Uhan, 2015. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Erika Sitar , 2015. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Barbara Gornik , 2015. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Anže Rode , 2015. Mentor: Karel Natek. Somentor: Darko Ogrin.
 • Alen Červ, 2015. Mentor: Jernej Zupančič. Somentor: Boštjan Rogelj.
 • Ajda Kafol Stojanović, 2015. Mentor: Blaž Repe.
 • Miha Klemenčič , 2015. Mentor: Blaž Repe.
 • Člani projektne skupine (Alen Červ, Ana Ponikvar, Andraž Dvornik, Bor Cerar Lampič, Nataša Njenić, Polonca Lapanja, Rok Kastelic, Sara Štempelj, Suzana Novak), 2015. Mentorici: Barbara Lampič in Irma Potočnik Slavič.
 • Petra Capuder, 2014. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Marija Prelc Tratnik, 2014. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Dragan Vučenović, 2014. Mentorica: Irena Mrak.
 • Aleš Grlj, 2014. Mentor: Uroš Stepišnik. Somentor: Dejan Grigillo.
 • Barbara Černič, 2014. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Simon Zakovšek, 2013. Mentorica: Katja Vintar Mally.
 • Ana Seifert, 2013. Mentor: Blaž Repe.
 • Nejc Pozvek, 2013. Mentor: Blaž Repe.
 • Nina Prelog, 2013. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Matej Mihelin, 2013. Mentor: Darko Ogrin.
 • Simon Koblar, 2013. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Borut Stojilković, 2013. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Damjan Komel, 2013. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Jure Tičar, 2013. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Matjaž Dovečar, 2012. Mentor: Matej Ogrin.
 • Tina Majcen, 2012. Mentorica: Katja Vintar Mally.
 • Tomaž Hosta, 2012. Mentor: Karel Natek.
 • Erik Logar, 2012. Mentorica: Irma Potočnik Slavič.
 • Jaka Šporin, 2011. Mentor: Darko Ogrin.
 • Alja Pristovšek, 2011. Mentor: Blaž Repe.
 • Ana Marinčič, 2011. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Jure Letič, 2011. Mentorica: Katja Vintar Mally.
 • Urban Furlan, 2011. Mentorica: Metka Špes.
 • Uroš Kadunc, 2010. Mentor: Marko Krevs.
 • Jani Bergant, 2010. Mentor: Marko Krevs.
 • Grega Kodre, 2010. Mentor: Marko Krevs.
 • Darja Ovsenik, 2010. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Marko Lozinšek, 2010. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Mateja Stare, 2010. Mentorica: Tatjana Resnik Planinc.
 • Bojana Kovačič, 2010. Mentor: Jernej Zupančič.
 • Matej Lipar, 2009. Mentor: Uroš Stepišnik.
 • Ema Kozina, 2009. Mentor: Darko Ogrin.
 • Anja Frišek, 2009. Mentorica: Metka Špes.
 • Kristina Herakovič, 2009. Mentorica: Tatjana Resnik Planinc.
 • Špela Guštin, 2009. Mentor: Darko Ogrin.
 • Klementina Zalokar, 2009. Mentor: Blaž Repe.
 • Keli Jerman, 2009. Mentor: Marijan M. Klemenčič. Somentorica: Irma Potočnik Slavič
 • Matej Štepec, 2008. Mentor: Marijan M. Klemenčič.
 • Andreja Bečan, 2008. Mentor: Dejan Rebernik.
 • Urška Povšič, 2008. Mentor: Marijan M. Klemenčič.
 • Saška Šeško, 2008. Mentor: Karel Natek.
 • Klemen Klinar, 2008. Mentorica: Metka Špes.
 • Žiga Zwitter, 2008. Mentor: Blaž Repe.
 • Matej Lipar, 2007. Mentor: Marko Krevs.
 • Polona Pagon, 2007. Mentor: Darko Ogrin.
 • Tine Marenče, 2007. Mentorica: Metka Špes.
 • Danijela Jerina, 2007. Mentorica: Metka Špes.
 • Erika Pogačnika, 2006. Mentor: Marko Krevs.
 • Matej Pirih, 2006. Mentorica: Metka Špes.
 • Petra Makuc, 2006. Mentor: Marijan M. Klemenčič.
 • Ivan Grandovec, 2006. Mentor: Marijan M. Klemenčič.
 • Mojca Nose, 2006. Mentor: Franc Lovrenčak.
 • Peter Medved, 2006. Mentor: Andrej Černe.
 • Mladen Novak, 2005. Mentor: Franc Lovrenčak. Somentor: Blaž Repe
 • Bojan Erhartič, 2005. Mentorica: Metka Špes.
 • Lea Nemec, 2005. Mentorica: Tatjana Resnik Planinc.
 • Urška Brezovnik, 2005. Mentor: Darko Ogrin.
 • Borut Korenčan, 2004. Mentor: Marko Krevs.
 • Jurij Dobnik, 2004. Mentor: Karel Natek.
 • Manca Prašnikar, 2004. Mentor: Andrej Černe.
 • Mateja Kopač, 2004. Mentor: Milan Bufon.
 • Mojca Perigoj, 2003. Mentor: Anton Gosar.
 • Naja Marot, 2003. Mentor: Franc Lovrenčak. Somentor: Blaž Repe
 • Marko Arnuš, 2003. Mentorica: Metka Špes.
 • Primož Gašperič, 2003. Mentor: Marijan M. Klemenčič.
 • Gregor Lubi, 2003. Mentor: Darko Ogrin.
 • Ambrož Černe, 2023. Bohinčeva nagrada (ZGS)
 • Eva Kotnik, 2022. Priznanje Mladinskega sveta Slovenije za diplomsko delo
 • Gal Hočevar, 2022. Bohinčeva nagrada (ZGS)
 • Nika Knez, 2021. Bohinčeva nagrada (ZGS)
 • Eva Ulčnik, 2020. Nagrada Alpske konvencije.
 • Žiga Smrekar, 2020. Nagrada GISDATA/ESRI za najboljše magistrsko delo s področja uporabe ESRI programskih orodij.
 • Špela Čonč, 2019. Nagrada GISDATA/ESRI za najboljše magistrsko delo s področja uporabe ESRI programskih orodij.
 • Aleksandra Trenchovska, 2017. Nagrada GISDATA/ESRI za najboljše magistrsko delo s področja uporabe ESRI programskih orodij.
 • Maja Sirše, 2016. Priznanje Študentskega sveta FF na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti.
 • Ajda Kafol Stojanović, 2016. Nagrada Borzenovega natečaja trajnostne energije za študente (2. mesto).
 • Maja Šeme (Vidic), 2016. Priznanje Občine Grosuplje z bronastim znakom Občine Grosuplje.
 • Maja Sirše, 2016. Priznanje FF za študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti.
 • Marija Prelc Tratnik, 2016. Nagrada Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (1. mesto).
 • Suzana Vurunić, 2016. Nagrada Alpske konvencije.
 • Keli Jerman, 2014. Nagrada za projekt "Mlado srce za nasmeh starejših" na 14. festivalu za tretje življenjsko obdobje.
 • Mirjana Plantan, 2011. Pomurska raziskovalna nagrada.
 • Jaroslav Obu, 2011. Nagrada GISDATA/ESRI za izredne študentske dosežke na področju razvoja in uporabe GISov.
 • Betka Zakirova, 2005. Svečana listina UL za najboljši študijski uspeh.
 • Roman Rozman, 2005. Svečana listina UL za najboljši študijski uspeh.
 • Peter Medved, 2005. Svečana listina UL za najboljši študijski uspeh.
 • Naja Marot, 2005. Svečana listina UL za najboljši študijski uspeh.
 • Tina Kirn, 2005. Svečana listina UL za najboljši študijski uspeh.

 

 

 

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Staff