Predstavitev Strokovnih smernic Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja in predstavitev zaupnih oseb na fakulteti

V sredo, 7. aprila 2021, ob 16.00 uri bo v okviru Dnevov enakosti spolov FF potekala predstavitev Strokovnih smernic: preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja, katere je na Filozofski fakulteti v Ljubljani oblikovala posebna strokovna skupina.

Gostje – avtorice strokovnih smernic prof. dr. Milica Antić Gaber, doc. dr. Jana Kenda in dr. Jasna Podreka – bodo v pogovoru, ki ga bo vodila izr. prof. Barbara Pihler Ciglič, prav tako ena od avtoric dokumenta, predstavile vsebino dokumenta, njegov pomen za akademski prostor in pa proces njegovega nastajanja. Svoj pogled na vsebino in pomen dokumenta bo podala tudi podpredsednica Študentskega sveta Filozofske fakultete Sara Svati Sharan. Ker gre za spremljevalni dokument k obstoječim pravnim aktom, katerega namen je zagotoviti hiter dostop do informacij vsem tistim, ki bi se znašli bodisi v vlogi žrtve, priče ali odločevalca v primerih spolnega ter drugega nasilja, nadlegovanja in trpinčenja, je pomembno, da se z njegovo vsebino, namenom in dostopnostjo seznani tudi širša javnost na fakulteti, tako zaposleni kot tudi študenti in študentke. Poleg tega, pa se bodo na dogodku predstavile tudi nekatere zaupne osebe, ki delujejo na fakulteti – izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, doc. dr. Katja Mahnič, dr. Mojca Leskovec in dr. Jasna Podreka. Predstavile bodo kaj so glavne naloge zaupnih oseb, kako vidijo svoje poslanstvo in kakšna je njihova strokovna usposobljenost.

Vabljeni na Zoom.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon