Aprilski niz predavanj raziskovalcev iz tujine na Oddelku za geografijo

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete vabi na aprilski niz predavanj raziskovalcev iz tujine, predavala bosta prof. dr. Dejan Filipović in dr. Jaroslaw Dzialek.

Prof. dr. Dejan Filipović (Geografska fakulteta Univerze v Beogradu, Srbija):

  • torek, 5. 4. 2022, ob 8.50 (pred. 232): Opuščene lokacije in razvrednotena območja - analiza, potenciali, načrtovanje razvoja / Braunfild lokacije i degradirana područja - analiza, potencijali, planiranje,
  • torek, 5. 4. 2022, ob 13.50 (pred. 232): Sistem ravnanja z odpadki na primeru mesta Beograd / Sistem upravljanja otpadom na primeru Grada Beograda,
  • sreda, 6. 4. 2022, ob 15.30 (pred. 18): Geoprostorski vidik varstva okolja v Republiki Srbiji / Geoprostorni aspekt zaštite životne sredine u Republici Srbiji.

Predavanja bodo potekala v srbščini.

Dr. Jaroslaw Dzialek (Oddelek za regionalni razvoj Inštituta za geografijo in upravljanje prostora, Fakulteta za geografijo in geologijo Jagelonske univerze v Krakovu, Poljska):

  • sreda, 6. 4. 2022, ob 15.30 (pred. 233): Urbana regeneracija in razvoj v Krakovu / Urban regeneration & urban development in Krakow, Poland,
  • četrtek, 7. 4. 2022, ob 13.00 (pred. 18): Geografija umetnosti ter središča in obrobje globalnega sistema umetnosti / Geography of arts & centres and peripheries of the global art systems.

Predavanja bodo potekala v angleščini.

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon