Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, junij 2022

Obveščamo vas, da bodo v mesecu juniju 2022 na Oddelku za geografijo FF UL potekali zagovori magistrskih del:

14. 6. 2022 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 8:00 uri, Vid Kastelic
Vloga zelenih površin v Ljubljani v času pandemije covida-19 na primeru Golovca, Rožnika in Ljubljanskega gradu
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Dejan Rebernik
izr. prof. dr. Simon Kušar
doc. dr. Blaž Repe

14. 6. 2022 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Tomaž Cigüt
Possibilities for the management of urban greenways in developing countries / Možnosti urejanja urbanih zelenih poti v državah v razvoju
------------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Dejan Rebernik
dr. Matej Nikšič
dr. Oliver Lah
izr. prof. dr. Simon Kušar
doc. dr. Blaž Repe

14. 6. 2022 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Aljaž Golob
Izdelava geoinformacijskega orodja za avtomatizirane prostorske poizvedbe na primeru občine Domžale
------------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Blaž Repe
prof. dr. Dejan Rebernik
izr. prof. dr. Simon Kušar

 

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin