Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Izobraževanje za prostovoljce na TOM telefonu

Zveza prijateljev mladine Slovenije novembra 2022 organizira osnovno izobraževanje za prostovoljce, ki želijo svetovati na TOM telefonu. Osnovno izobraževanje je obvezno, brez njega prostovoljec ne more opravljati prostovoljnega dela. Mesta so omejena.

Informativni sestanek za nove prostovoljce in študente na praksi bo potekal v torek, 18. 10. 2022, ob 17. uri, preko spletne aplikacije ZOOM. Potrebna je predhodna prijava na neza.jagodic@zpms.si.  

Vljudno vas prosimo, če priložen plakat z informacijo o informativnem sestanku obesite na oglasni deski vaše fakultete oz. objavite našo namero na spletni strani fakultete/oddelka. Gradivo je dostopno tudi na spletni strani.  

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE:

Datum

Ura

Vsebina

8.11.2022

16:00-21:00

Telefonsko svetovanje

10.11.2022

16:00-21:00

Telefonsko svetovanje

15.11.2022

16:00-21:00

Telefonsko svetovanje

17.11.2022

16:00-21:00

Telefonsko svetovanje

24.11.2022

16:00-21:00

Svetovanje v spletni klepetalnici

2.12.2022

15:00-20:00

Svetovanje po e-pošti

6.12.2022

17:00-20:00

Varna raba interneta

TOM telefon® - telefon za otroke in mladostnike je program svetovanja in informiranja otrok in mladostnikov, ki se soočajo z različnimi stiskami in izzivi odraščanja. Deluje na brezplačni telefonski številki 116 111, vsak dan od 12. do 20. ure. Otroci in mladostniki pa lahko stopijo v stik s svetovalcem tudi preko spletne klepetalnice ali e-pošte. Nacionalno mrežo TOM trenutno sestavlja 9 svetovalnih skupin po vsej Sloveniji. Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije deluje ljubljanska skupina TOM telefona, ki združuje 40 prostovoljcev svetovalcev. Svetovalci se redno izobražujejo preko dodatnih tematskih predavanj in imajo stalno podporo v obliki rednih mesečnih supervizij.

Notices

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Geography

Change of Office Hours Irma Potočnik Slavič

Department of Geography

Change of Office Hours Katja Vintar Mally

Department of English

Change of Office Hours Frančiška Lipovšek

Department of History

Change of Office Hours Rok Stergar

Department of English

Change of Office Hours Andrej Stopar

Department of English

Change of Office Hours Eva Sicherl

Department of English

Change of Office Hours Marjeta Vrbinc

Department of Musicology

Change of Office Hours Nejc Sukljan