Znanstvenoraziskovalni inštitut

Delavnica »Upravljanje raziskovalnih podatkov pri delu z otroki in mladino« (ang. Research data management when working with children and youth) (City Hotel Ljubljana: 27. in 28. 3. 2023)

V okviru evropskega projekta “COORDINATE” - COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe v ADP skupaj z drugimi partnerji organizirajo dvodnevno delavnico na temo ravnanja z raziskovalnimi podatki v primeru, ko so udeleženci otroci in mladi.

Dogodek bo potekal 27. in 28. marca 2023 v Ljubljani. Poleg krajših predavanj bodo predstavili več primerov in praktičnih napotkov pri delu z občutljivimi raziskovalnimi podatki. V središču bo načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP), posvetili pa se bodo tudi vsebinam povezanim z uporabo že objavljenih raziskovalnih podatkov.

Delavnica je brezplačna, vendar se je nanjo treba prijaviti.
Zaradi omejenega števila mest bodo prednost pri prijavi imeli raziskovalci, mladi raziskovalci in doktorski študenti, ki proučujejo otroke in mladino.

Prijave so odprte do 15. februarja 2023.

Več o programu in podrobnosti o organizaciji na spletni strani COORDINATE.

Aktivnosti bodo potekale v angleškem jeziku.

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.