Znanstvenoraziskovalni inštitut

Novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  obvešča prijavitelje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer tuje partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije, o novostih pri prijavi skladno z določili Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in podzakonskimi akti agencije.
 

Ključne spremembe:

1.) Agencija bo zgoraj navedene raziskovalne projekte (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov za (so)financiranje slovenskega dela omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala. 

2.) Na spletni strani agencije bodo objavljene Informacije za prijavitelje.

3.) Prijava bo potekala na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava na spletni portal bo mogoča z uporabniškim imenom in geslom.

4.) Prijava slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, kjer je razpis pri vodilni agenciji stalno odprt (npr. FWF) in ARRS deluje v vlogi partnerske agencije, mora biti vložena v roku osmih dni po oddaji skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri vodilni vodilni agenciji (npr. FWF).

Podrobnejše informacije:

Prve prijave, kjer bodo upoštevane omenjene novosti bodo Prijave slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije  in ARRS deluje v vlogi partnerske agencije – 2023. Prijave bo možno oddati od 3. februarja 2023.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Geography

Change of Office Hours Tajan Trobec

The Central Humanities Library

Online Registration With a Student Digital Identity – The Central Humanities Library FF

Department of Geography

Change of Office Hours Tatjana Resnik Planinc

Department of Geography

Change of Office Hours Mojca Ilc Klun