Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Izpiti – prof. Snoj (5. 9. 2023)

SEZNAM  PRIJAVNIC

izpitni rok: 5. 9. 2023, kabinet 425

red. prof. dr. Vid Snoj

 

Ura

 

 

8.00

18200945

Estetika od antike do romantike

 

18200523

 

 

18200529

 

 

18200095

 

9.00

18210018

 

 

18210936

 

 

18200790

 

 

18200680

 

10.00

18170770

 

 

18200684

 

 

18200687

 

 

18200691

 

12.00

18211105

 

 

18223024

Biblija in slovenska literatura

 

18223366

 

 

18223216

 

13.00

18190007

Antični mit in evropska literatura

 

18161063

 

 

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of English

Change of Office Hours Vesna Lazović

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

Department of English

Change of Office Hours Cvetka Sokolov