Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zagovor magistrske naloge Pike Tare Bavdaž

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obvešča,

 

da bo v sredo, 27. septembra 2023, ob 14. uri v predavalnici 415 v 4. nadstropju FF

 Pika Tara Bavdaž zagovarjala svojo magistrsko nalogo

 

Spreminjajoča se podoba flâneurja v francoski književnosti

Changeable Depiction of Flâneur in French Literature

 

pred komisijo v sestavi: prof. dr. Tone Smolej (predsednik), doc. dr. Alen Albin Širca (član) in prof. dr. Boris A. Novak (mentor).

 

Prisrčno vabljeni!

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of English

Change of Office Hours Vesna Lazović

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

Department of English

Change of Office Hours Cvetka Sokolov