Predavanji prof. Šipke o slovanskem slovaropisju

V tednu med 4. 12. in 8. 12. 2023 bo gost Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete profesor dr. Danko Šipka z Državne univerze Arizone (Arizona State University).

Prvo predavanje z naslovom Slovansko slovaropisje v neslovanskih državahIz prve roke / Slavic lexicography in Non-slavic countries: A First Person Account bo v torek, 5. 12., ob 11.30 v Čitalnici na Tobačni. Predavanje bo v angleščini in ruščini.

Drugo predavanje z naslovom Normativnost v slovanskih razlagalnih slovarjih / Normative Authority in Slavic Monolingual Dictionaries bo v torek, 5. 12., ob 16.00 na Podiplomski šoli ZRC SAZU, ki poteka v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje. Predavanje bo v angleščini. 

Prof. Šipka je ameriški slavist in predstojnik Oddelka za germansko, romansko in slovansko jezikoslovje. Je avtor več monografij, treh slovarjev in glavni urednik nastajajočega priročnika The Cambridge Handbook of Slavic linguistics

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon