Oddelek za geografijo

Sprememba GU Katja Vintar Mally

Letni semester 2023/2024: sreda, 14.00-15.30
Prosim za predhodno najavo po e-pošti.

prof. dr. Katja Vintar Mally

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin