Mednarodna pisarna

Povabilo k udeležbi na poletni šoli »Igrivo vedenje« (od 25. do 27. junija 2024)

Drage študentke in študenti!

Vljudno vabljeni k udeležbi na poletno šolo «Igrivo vedenje« (»ang. Playful Knowledge«). Na Poletni šoli boste lahko udeleženci izvedeli najnovejša spoznanja o igrah, vključujoč znanstveni, umetniški, estetski in epistemološki vidik iger, saj so te pomembne za razumevanje sveta okoli nas in za naše delovanje v njem. Spoznali boste teorije o igrah in zgodovino sredstev, ki jih v njih uporabljajo, ter kako igre vplivajo na družbene interakcije in procese raziskovanja ter umetniškega izražanja. Na poletni šoli bodo tudi predstavili, kako videoigre lahko pomagajo pri znanstvenem raziskovanju in umetniškem izražanju. Tematika je zanimiva za študente, mlade, družboslovce in humaniste, ki želijo bolje razumeti povezavo med kulturo, znanostjo, estetiko in epistemologijo v današnjem spreminjajočem se svetu.

Izvedba in obveznosti:  

Poletna šola bo potekala v angleščini, z veliko interaktivnega dela in diskusij. Je tudi enkratna priložnost za raznovrstne oblike profesionalnega povezovanja s predavatelji in študenti iz Nemčije, ZDA in drugih držav, ki se bodo tudi udeležili omenjene poletne šole.  Poletna šola je ovrednotena s tremi kreditnimi točkami, udeleženci v okviru te poletne šole v okviru priznanih kreditov pripravijo kratek referat na izbrano temo.

Predavatelji in tutorji na seminarju:
Prof. dr. Colin Milburn (glej več na spletnih straneh);
Prof. dr. Felix Raczkowski (glej več na spletnih straneh);
Prof. dr. Alfred Nordmann (glej več na spletnih strani);
Prof. dr. Olga Markič (glej več na spletnih straneh);
Prof. dr. Franc Mali (glej več na spletnih straneh).

Vila Pristava Počakovo pri Radečah, predstavlja prijeten kraj v naravnem okolju, ki mladim omogoča, da se umaknejo mestnemu vrvežu in se posvetijo intelektualnim aktivnostim ter ustvarjalnemu druženju. Udeležencem poletne šole je na voljo namestitev v kampingu ob Vili (Pristavi) Počakovo. Osnovna namestitev je dopolnjena tudi z možnostjo prenočevanja v nekaj hostel sobah v sami Pristavi Počakovo. Več o namestitvi si lahko pogledate v videu na povezavi.

Prijava: Kdor ima interes za udeležbo na poletni šoli, naj za več informacij kontaktira prof. Franca Malija (e-mail: franc.mali@fdv.uni-lj.si).

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of German, Dutch and Swedish

Change of Office Hours Urška Valenčič Arh

Department of English

Change of Office Hours Mojca Belak