Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju

Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju

Avtor: Polona Gantar
V monografiji je opisana zasnova, zgradba in vsebina Leksikalne baze za slovenščino (LBS), tj. slovarske oz. leksikalne podatkovne zbirke, ki temelji na dobrih praksah leksikalnih baz in sorodnih projektov evropskih jezikov, obenem pa upošteva specifično stanje slovenščine tako glede jezikovnih lastnosti kot glede obstoječih slovarskih priročnikov in trenutno razpoložljivih računalniško procesljivih leksikalnih virov. Kot taka je LBS izhodišče za izčrpen na korpusu temelječ leksikalni opis sodobne pisne slovenščine s poudarkom na tipični rabi besed v skladenjskem, pomenskem in besedilnem kontekstu. Besedilo je zasnovano kot vodič po posameznih nivojih v bazi strukturiranih podatkov, hkrati pa prinaša podroben opis leksikografskih postopkov, ki so bili uporabljeni pri njeni izdelavi in ki jih narekujejo aktualni leksikografski trendi. Poseben poudarek je namenjen postopkom, ki odkrivajo nove, glede na slovensko leksikalno ter slovaropisno teorijo in prakso še neuveljavljene pristope. Monografija je primarno namenjena leksikologom in leksikografom, ki jih zanima analiza korpusnih podatkov, njihova jezikoslovna interpretacija in organizacija z vidika slovarske zasnove v digitalnem okolju. Glede na elektronsko naravo leksikalne baze bo za jezikoslovne tehnologe, ki jih zanima procesiranje jezikoslovno interpretiranih podatkov, koristen opis skladenjskih struktur, pomenskih shem in predvidene možnosti pri avtomatizaciji leksikografskih postopkov. Monografija nagovarja tudi jezikoslovce, ki jih zanima ozadje korpusnih analiz in proces nastajanja slovarske informacije na poti od korpusa prek leksikografa do končnega uporabnika. Obsežen del podatkov, ki jih baza vsebuje, pa omogoča tudi nadaljnje jezikoslovne analize. Vsebina temelji na Specifikacijah za izdelavo LBS in na Navodilih avtorjem (v interni uporabi), ki so nastajala v času zasnove in v procesu izdelovanja posameznih gesel. Skozi delovni proces so se postopoma izrisovali relevantni podatki, njihova medsebojna povezanost in strategije opisa z vidika slovarja, jezikovnotehnoloških potreb, pa tudi z vidika preverjanja leksikografskih rešitev, ki za slovenščino še niso bile uporabljene. Končne rešitve v LBS, ki je rezultat projekta, se zato ponekod ne ujemajo s tu prikazanimi, saj je bilo, da smo lahko našli pravo, marsikdaj potrebno najprej preizkusiti več različnih rešitev. V monografiji so opisane predvsem te.

Leto izida: 2015

Št. strani: 431

Tip vezave: elektronska izdaja (PDF)

ISBN: 9789612377922

Redna cena: 0,00 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
700

publications

300

authors