Oddelek za geografijo

Obvestilo študentom ob začetku semestra

Spoštovane študentke, spoštovani študenti.

Na vas se obračava z nekaj osnovnimi informacijami, ki naj vam bodo v pomoč v prvih dneh novega študijskega leta 2020/2021.

Študij bodo še naprej zaznamovali posebni ukrepi zaradi Covid-19.

1. Univerza v Ljubljani se je odločila, da bo študijski proces izvajala kombinirano:
a. tiste študijske obveznosti, ki jih je mogoče izvajati v živo, to je v predavalnicah, laboratorijih in na terenu, izvajamo v živo,
b. kjer pa so težave z zagotovitvijo ustreznih prostorov prevelike, bo študijski proces potekal kombinirano (del študentov je prisotnih na predavanjih v predavalnici, del študentov sodeluje preko računalnika), le izjemoma bomo izvajali študijski proces izključno na daljavo. Pedagogi bomo pri študijskem procesu uporabljali izključno visokošolski informacijski sistem (VIS), e-učilnice (okolje Moodle) in zoom.

2. Filozofska fakulteta vam je že posredovala usmeritve NIJZ, Univerze v Ljubljani in ministrstva glede nošenja mask. Naj samo kratko ponovimo bistvene usmeritve in nekaj posebnosti povezanih z delovanjem Oddelka za geografijo:
- maske nosite v skupnih prostorih fakultete in na predavanjih,
- za čiščenje stola in mize poskrbite sami pred začetkom predavanj; za razkužilo in brisačke bo poskrbela fakulteta,
- sedišča, ki jih lahko zasedete, so označena z rumeno piko,
- bodite primerno oblečeni, ker bomo pogosto zračili predavalnice,
- preverjala se bo prisotnost na vseh oblikah dela,
- govorilne ure potekajo pretežno po zoom-u in elektronski pošti; dostopnost in način prijave na govorilne ure učiteljev in asistentov preverite na spletni strani Oddelka,
- za laboratorije, sobo 023 in terensko delo veljajo posebni protokoli, ki bodo dosegljivi tudi na spletni strani Oddelka,
- za samostojno delo v GIKL-u (16 mest – kadar ne potekajo vaje) in 023 (5 mest) je nujno voditi (samo)evidenco v spletnem dokumentu; povezava https://bit.ly/3ji4HTp
- dodatna mesta za individualni študij ali spremljanje predavanj preko zoom-a so tudi v čitalnici oddelčne knjižnice (3 mesta), v knjižnici (3 mesta) in v kartografski zbirki (1 mesto); za evidenco skrbijo tam prisotne strokovne sodelavke,
- skrbite za primerno medosebno razdaljo (1,5 do 2 metra).

3. O začetku predavanj in vaj vas bodo obvestili nosilci predmetov in asistenti preko sistema VIS. V nadaljevanju bodo pomembno stičišče e-učilnice, v katerih bodo povezave do zoom srečanj, študijska gradiva in različna obvestila, povezana s potekom predavanj, vaj, seminarjev in terenskih vaj.

4. Tretji teden v mesecu oktobru je jesenski terenski teden. V njem smo združili večje število terenskih vaj. Študenti 1. stopnje ta teden nimate predavanj in vaj, študenti 2. stopnje pa po dogovoru z nosilci predmetov in asistenti. Ali katera predavanja/vaje so (1. stopnja) oziroma odpadejo (2. stopnja), boste pravočasno obveščeni.
Več informacij o terenskem delu vam bodo sporočili pri vsakem posameznem predmetu.
Ne pozabite izpolniti izjave o terenskem delu. Njena izpolnitev in oddaja sta obvezni, ker se brez tega ne morete udeležiti terenskih vaj.
Izjava je v e-učilnici: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=6655

Sploh na začetku semestra zaradi različnih načinov dela priporočava veliko potrpežljivosti in prilagodljivosti. Priporočava tudi, da imate vedno na voljo vsaj eno orodje, s katerim lahko spremljate predavanja po spletu (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik, slušalke – da boste lahko sledili in ne motili drugih). Skupaj zmoremo!

Ob koncu vam želiva uspešno delo v novem študijskem letu. Naj vas nekoliko nenavadne razmere in drugačni pristopi ne odvrnejo od geografske radovednosti.

Dr. Simon Kušar, predstojnik (od 1. oktobra dalje)
Dr. Irma Potočnik Slavič, predstojnica (do 30. septembra)

Notices

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Department of Classics

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021

Department of Library and Information Science and Book Studies

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021

Department of Archaeology

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021

Department of History

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021

Department of Psychology

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021