Contact

+386 1 2411 518
anja.moric@ff.uni-lj.si

Cabinet

306 ZAVETIŠKA

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Asst. Prof. Dr. Anja Moric

Anja Moric graduated from political science at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana (2007), where she also received her Ph.D. (2016). The field work for the doctoral thesis Slovenian Germans in disapora was carried out in Slovenia, Austria, USA and Canada. She received the Professor Klinar's award for Best Ph.D., thesis in the field of ethnic groups, migration or social stratification (2016). She also studied Ethnology  and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts in Ljubljana. Since 2016, she has been the director of the Putscherle Institute, Centre for Research, Culture and Cultural Heritage Preservation, where she is preparing and coordinating projects for the interpretation and preservation of cultural heritage in Kočevska area. She is the author of three exhibitions and a co-author of two exhibitions. Anja Moric participated in the exhibition and exhibition catalogue EuroVisoinLab at the Museum of Contemporary History of Slovenia (EMEE), 2015, which in 2016 received the ICOM Slovenia Award. Moric participated in the organization of ethnographic collections Pr 'Mnčkenih in Trava pri Dragi (2013), Zajskih in Bezgovica near Osilnica (2014) and Adam's collection in the Turn castle near Dragatuš (2016), organized by the Slovenian Ethnological Society. She is the author of three ethnographic films. She lectured at numerous scientific and professional symposiums in Slovenia and abroad, among others at the invitation of the Gottscheer Heritage and Genealogy Association in St. Michael's College in Toronto, Canada (2015). Since 2017 she is a member of the Executive Board of the Slovenian Ethnological Society, where she is the head of the Working Group for Slovenians Abroad (2019- ).

For her work in the field of preserving the cultural heritage of the Kočevska (Gottschee) region, she received a recognition by the Gottscheer Heritage and Genealogy Association (2018) and the Municipality of Kočevje Mayor's Plaque (2018).

 

Employment:

 • Department of  Ethnology of Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana (2017- ),
 • Institute of  Ethnomusicology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (2019- ).

 

Selected projects:

Izbrane publikacije:

 • (with Perinić Lewis, Ana) Peter Klepec - silni slovensko-hrvaški junak. V: Jezernik, Božidar (ur.), Slavec Gradišnik, Ingrid (ur.). Močni, modri in dobri : junaki v slovenski folklori. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 109-140, ilustr. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 48. ISBN 978-961-06-0263-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/173/269/4464-1.
 • Territorial Identifications of the Gottschee Germans: diaspora - homeland relation. Motus in verbo, ISSN 1339-0392, 2018, vol. 7, no 1, str. 7-21, graf. prikazi. http://www.motus.umb.sk/archive/13.
 • (with Perinić Lewis, Ana) Petar Klepac/Peter Klepec/Pitr Kljepc: a borderland hero and the manifestations of his strength. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2018, vol. 55, no. 1, str. 135-158. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=298943.
 • Nesnovna kulturna dediščina kočevskih Nemcev: včeraj in danes, med staro in novimi domovinami = Intangible cultural heritage of Gottschee Germans: in times past and today, between old homeland and new homelands. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur: konferenčni e-zbornik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija. 2016, str. 103-116. http://www.slov.si/wpcontent/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf.
 • Peter Klepec: from a (local) hero to an allegory (national) of weakness. V: ŠABEC, Maja (ur.). Mit in pogled = El mito y la mirada = Le mythe et le regard = Myth and gaze, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, št. 9, 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, [Letn.] 9, [št.] 1, str. 204-226.
 • Domovina globoko v srcu: Kočevski Nemci v diaspori. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta], 2014, letn. 24 = 75, str. 81-104. http://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_24_moric_domovina_1.pdf. 
 • The maintenance of Gottscheerisch, the dialect of Gottschee Germans in Slovenia, Austria, Germany, Canada and the USA. Europa ethnica: Nationalitätenfragen, 2011, jg. 68, [Htf.]. 1/2, str. 21-31.
 • Ohranjanje kočevarščine, narečja kočevskih Nemcev, v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Kanadi in ZDA. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 2010, št. 61, str. 92-119.
 • (with: Žerjal, Borut, Cigut, Kaja, Koveš, Urša, Demšar Fila, Maša, Zelenc, Mirjam) Occupa, resiste y produce!: delavski prevzemi podjetij v Argentini in Sloveniji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2015, 55, št. 1/2, str. 57-66
 • Vitrine spomina: katalog k razstavi o prebivalcih Kočevske = Showcases of memory: catalogue of the exhibition on the inhabitants of the Gottschee area = Vitrinen des Gedenkens: Katalog zur Ausstellung von den Einwohnern des Gottschee-Landes. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2017.

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)