Oddelek za sociologijo

Razpis za študijske izmenjave na univerzah v Brnu, Grazu in Zadru

Oddelek za sociologijo UL FF razpisuje tri mesta za študentske študijske izmenjave oz. gostovanja na univerzah v Brnu, Grazu in Zadru prek srednjeevropske sociološke Ceepus mreže Soc4Soc. Na razpis se lahko prijavijo magistrski ali doktorski študentje/-ke Oddelka za sociologijo UL FF.

V študijskem letu 2022-2023 so na voljo:

- 1 enomesečna izmenjava na Univerzi v Brnu,

- 1 štirimesečna izmenjava na Univerzi v Grazu,

- 1 enomesečna izmenjava na Univerzi v Zadru.

Obveznost študenta/-ke na enomesečni študijski izmenjavi sta raziskovanje in priprava magistrskega dela ali doktorske disertacije. Obveznost študenta/-ke na štirimesečni študijski izmenjavi so opravljeni izpiti iz predmetov, ki jih udeleženec vnaprej uskladi z Oddelkom za sociologijo v študijskem sporazumu. Opravljene izpite oddelek po vrnitvi prizna kot nadomestek za izpite na matičnem študijskem programu. O terminu izmenjave se izbrani/-a študent(ka) odloči sam(a), pri čemer je v primeru štirimesečne izmenjave vezan(a) na urnik posameznega semestra na univerzi gostiteljici.

Mesečna štipendija za magistrske študente, ki gredo na izmenjavo na Češko, je 12.000 CZK, za doktorske študente pa 13.000 CZK. Mesečna štipendija za magistrske študente, ki gredo na izmenjavo v Avstrijo, je 1.050 EUR, za doktorske študente pa 1.150 EUR. Mesečna štipendija za magistrske študente, ki gredo na izmenjavo na Hrvaško, je 1.300 HRK, za doktorske študente pa 1.500 HRK. Podrobnejše informacije so objavljene tule: https://www.ceepus.info/ , dobite pa jih tudi v Mednarodni pisarni FF ali pri oddelčni koordinatorici izr. prof. dr. Anji Zalta.

Razpis je odprt do 10. 6. 2022. Prijavite se z dopisom (posebnega obrazca ni), ki ga pošljite strokovni tajnici oddelka,  ge. Andreji Končan na e-naslov andreja.koncan@ff.uni-lj.si . Prijavi priložite motivacijsko pismo, zakaj želite na izmenjavo na izbrano tujo univerzo.

Oddelčna izbirna komisija bo kandidat(k)e izbrala na podlagi rangiranja prepričljivosti njihovih motivacijskih pisem. Če bosta dve ali več motivacijskih pisem rangirana enako, bodo imeli/-e prednost doktorski/-e študentje/-ke pred magistrskimi in tisti, ki so bližje zaključku študija na posamezni študijski stopnji.
 

 

Notices

Department of Art History

14. International School of Museology

Department of Art History

14. International School of Museology

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Departmental Office

Faculty of Arts, Administrative Office

EMAIL MIGRATION - important notice for students

Faculty of Arts, Administrative Office

EMAIL MIGRATION - important notice for students

Faculty of Arts, Administrative Office

Second application deadline for admission to the Interdisciplinary doctoral study programme in the Humanities and Social Sciences (3rd cycle) - academic year 2022/2023

Faculty of Arts, Administrative Office

Second application deadline for admission to the Interdisciplinary doctoral study programme in the Humanities and Social Sciences (3rd cycle) - academic year 2022/2023

Faculty of Arts

Invitation to on-line workshop Research Professional training for end-users

Faculty of Arts

Invitation to on-line workshop Research Professional training for end-users

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Office hours with prof. dr. Muršič, 31. 5. 2022