Oddelek za sociologijo

Razpis za študijske izmenjave na univerzah v Brnu, Grazu in Zadru

Oddelek za sociologijo UL FF razpisuje tri mesta za študentske študijske izmenjave oz. gostovanja na univerzah v Brnu, Grazu in Zadru prek srednjeevropske sociološke Ceepus mreže Soc4Soc. Na razpis se lahko prijavijo magistrski ali doktorski študentje/-ke Oddelka za sociologijo UL FF.

V študijskem letu 2022-2023 so na voljo:

- 1 enomesečna izmenjava na Univerzi v Brnu,

- 1 štirimesečna izmenjava na Univerzi v Grazu,

- 1 enomesečna izmenjava na Univerzi v Zadru.

Obveznost študenta/-ke na enomesečni študijski izmenjavi sta raziskovanje in priprava magistrskega dela ali doktorske disertacije. Obveznost študenta/-ke na štirimesečni študijski izmenjavi so opravljeni izpiti iz predmetov, ki jih udeleženec vnaprej uskladi z Oddelkom za sociologijo v študijskem sporazumu. Opravljene izpite oddelek po vrnitvi prizna kot nadomestek za izpite na matičnem študijskem programu. O terminu izmenjave se izbrani/-a študent(ka) odloči sam(a), pri čemer je v primeru štirimesečne izmenjave vezan(a) na urnik posameznega semestra na univerzi gostiteljici.

Mesečna štipendija za magistrske študente, ki gredo na izmenjavo na Češko, je 12.000 CZK, za doktorske študente pa 13.000 CZK. Mesečna štipendija za magistrske študente, ki gredo na izmenjavo v Avstrijo, je 1.050 EUR, za doktorske študente pa 1.150 EUR. Mesečna štipendija za magistrske študente, ki gredo na izmenjavo na Hrvaško, je 1.300 HRK, za doktorske študente pa 1.500 HRK. Podrobnejše informacije so objavljene tule: https://www.ceepus.info/ , dobite pa jih tudi v Mednarodni pisarni FF ali pri oddelčni koordinatorici izr. prof. dr. Anji Zalta.

Razpis je odprt do 10. 6. 2022. Prijavite se z dopisom (posebnega obrazca ni), ki ga pošljite strokovni tajnici oddelka,  ge. Andreji Končan na e-naslov andreja.koncan@ff.uni-lj.si . Prijavi priložite motivacijsko pismo, zakaj želite na izmenjavo na izbrano tujo univerzo.

Oddelčna izbirna komisija bo kandidat(k)e izbrala na podlagi rangiranja prepričljivosti njihovih motivacijskih pisem. Če bosta dve ali več motivacijskih pisem rangirana enako, bodo imeli/-e prednost doktorski/-e študentje/-ke pred magistrskimi in tisti, ki so bližje zaključku študija na posamezni študijski stopnji.
 

 

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Barbari Šteh

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Karierni tabor vabi na delavnice

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Darko Čuden

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Poletni urnik knjižnice

Oddelek za psihologijo

Gimnazija Bežigrad vabi k sodelovanju

Oddelek za slovenistiko

Govorilne ure pri red. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelčno tajništvo - uradne ure (4. – 8. 7. 2022)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Referat za dodiplomski študij, Referat za magistrski študij

Sistematski pregledi med študijskimi počitnicami

Oddelek za umetnostno zgodovino

Vloga za zamenjavo notranjega/zunanjega izbirnega predmeta